קטגוריה: בגרות

חומר לשאלון בספרות בשפה האנגלית לתלמידי 3 יח"ל

 

Cloned cats? (Naomi's photos)

Cloned cats?
(Naomi's photos)

על התלמידים הלומדים כעת בשכבת י חלים השינויים בתוכנית הלימודים באנגלית. תלמידי 3 יח"ל לימוד מתחילים גם הם ללמוד ולהכין תלקיט בספרות כחלק מבחינת הבגרות שלהם במקצוע האנגלית.

את המידע הבא אני מעלה כאן לצורך יידוע. אני בקשר עם המורות בכיתות השילוב ישירות. כמו-כן, פרסמתי חומרים אלה בפורום הארצי למורים לאנגלית. כך אעשה גם עם החומרים הבאים.

בהתייעצות עם מדריכים שונים בחרתי שיר שהוא חלק מתוכנית הלימודים של תלמידי 4 יח"ל. חשוב שישנה יצירה אחת משותפת,  במיוחד עבור כל אותם תלמידי 3 יחידות שחולמים לעשות 4 יחידות. כך המצב גם בחומר לתלמידי 4 ו 5 יחידות.

השיר פשוט מבחינת המסר שלו אך לא קל בכלל מבחינת השפה עבור תלמידנו (גם ב 4 יחידות). אני פועלת בגישה של הכנה רבה של התלמידים לפני המפגש עם השיר, גם מבחינת התכנים וגם  מבחינת אוצר המילים.

לפניכם קישור לשיר ושלושה תרגילי הכנה – קדם קריאה.

Count the Day Lost

Count lost sun map 

Time to Count wrong side

מודעות פרסומת

המחשת טעויות של תלמידים בקטעי הבנת הנקרא – פרויקט בבנייה

Spring is here! Epstein Family Photos

Spring is here!
Epstein Family Photos

בימים אלה אני שוקדת על הכנת סדרת מצגות הממחישות טעויות נפוצות של תלמידים בקטעי הבנת הנקרא בבחינות הבגרות. כל מצגת מתמקדת במאפיין אחד בלבד. זאת למטרת הדגשה ובהירות, אך יש לכך גם מטרה נוספת. מטרתי לבנות מאגר קטן אשר מורה תוכל להיעזר בו לפי הצורך, ולבחור את המצגת המתאימה לצרכיה.

התחלתי מהטעויות הבסיסיות ביותר. שתי המצגות הראשונות פונות בעיקר לתלמידי 3 יחידות ( או תלמידים חלשים המתחילים 4 יחידות) אך הן מתאימות גם לתלמידים צעירים יותר המתרגלים התמודדות עם קטעי הבנת הנקרא.

למרות שאני עושה כל מאמץ להפחית את כמות הטקסט ולהרבות בגרפיקה, אינני חושבת שמצגות אלה מתאימות לעבודה עצמית. התלמידים המתקשים, לפחות, יזדקקו לתיווך של מורה.

פרסמתי מצגות אלה בפורום המורים לאנגלית שלנו.

הנה שתי המצגות הראשונות:

הפתיחה דומה, ההמשך שונה בכל אחד מהם.

בחינות הבגרות באנגלית – בהווה ובעתיד הקרוב

Epstein Family Photos

Epstein Family Photos

בתאריך ה 15 למאי 2014 תתקיים בחינת הבגרות באנגלית, מועד א

הבחינה במועד ב תתקיים בתאריך ה 7 ליולי 2014

אנא שלחו לי את רשימת הנבחנים עד לתאריך ה 27 למרץ. להזכירכן שחופשת חג הפסח מתחילה כבר ב 6 לאפריל והמעטפות צריכות להישלח מייד לאחר החופשה , כך שעמידה בלוח הזמנים חשוב. הטבלה מצורפת כאן. מי שתעדיף, אשמח לשלוח את הטבלה גם בדוא"ל. אנא זכרו לא לשנות דבר במבנה הטבלה. בנוסף, אני מבקשת בכל לשון של בקשה לבדוק היטב את מספרי תעודת הזהות וסמל המוסד.  בבקשה לסמן את השאלון שהתלמיד ייגש אליו בשם האות, ולא בסימני פיסוק שונים.

הנה הטבלה

blank form

לגבי שינויים עתידיים במבנה בחינת הבגרות לתלמידי 3 יחידות לימוד. הייתי בקשר השבוע שוב עם המפמרית על הוראת האנגלית, והיא אמרה שעדיין עניין זה לא אושר סופית, ולכן היא כמובן  מבקשת שעוד לא נצא בפרסום רשמי של ההתאמות והמבנה. אם לא יהיו הפתעות ומשרד החינוך יישאר עם המבנה שהוצג בתחילת שנת הלימודים הזאת, השינוי הוא דווקא לטובתנו ויקל על תלמידנו הלומדים לרמת 3 יחידות לימוד. אולם כאמור, היא אינה מאשרת עדיין גרסה סופית.

הדבר היחיד אשר המפמרית אשרה בפסקנות הוא שהשינויים לא יחולו על  תלמידים שכבר נבחנו באחד השאלונים בשנת הלימודים הנוכחית. לתלמידים אלה תתאפשר להמשיך את המתכונת בו הם התחילו כבר להבחן. אעדכן כאשר יהיה לי מידע נוסף.

הסבר ההתאמות לבחינת הבגרות באנגלית באופן מותאם לתלמידים

לתלמידים שאלות רבות אודות ההתאמות שלהם לבחינת הבגרות באנגלית. חשוב מאוד שהדברים יהיו ברורים לחלוטין זמן רב לפני מועד הבחינות עצמן.

לפניכן מצגות שהכנתי עבור תלמידים הזכאים לכל ההתאמות, בקודים 3,4,6. המצגות כאן הם עבור תלמידים הלומדים לרמת 4 ו 5 יחידות לימוד. המצגת לתלמידי 3 יחידות תעלה בימים הקרובים.

המצגות נבנו בשיטת שאלות ותשובות, כאשר המטרה הייתה להבהיר את הדברים בשפה פשוטה. כמו כן נעשה ניסיון לבנות מצגת מושכת אשר תעודד את התלמידים לקרוא בה.

שימו לב, ניתן לצפות במצגות בבלוג ההדרכה אך אני כתבתי גם את הקישור למקום בו הן הועלה לרשת האינטרנט. כך תוכלו להטמיע את מצגות אלה באתרים שתמצאו לנכון. קישורים אלה הם המומלצים לתת לתלמידים, כך יוכלו לצפות בהם אפילו מהטלפון הסלולארי שלהם.

במצגות כללתי שאלות שמתייחסות לכל האספקטים של הבחינה וההתאמות שלה. נזהרתי מאוד במינוחים. ברצוני להפנות את תשומת הלב לכך שבכוונה (!!!) התייחסתי ל "חלק שמשוחחים באנגלית עם בוחן" ולא השתמשתי בשם "הבחינה בע"פ". המילים "בחינה בע"פ" יוצרים בלבול רב אצל תלמידים ומורים כאחד. אינני רוצה שיהיה פתח לפרשנות שגויה – אין בחינה בע"פ עם התאמות שלנו באנגלית!

אנא הפיצו את המצגות לתלמידי התיכון הזכאים להתאמת.

 המצגת לתלמידי 5 יחידות

המצגת לתלמידי 4 יחידות

בתגובה לשאלה אודות אורך המטלות בתלקיט בספרות

Pulling in all directions Epstein Family Photos

Pulling in all directions
Epstein Family Photos

במסמך ההתאמות שלנו המתייחס לתלקיט בשאלונים בספרות נאמר כך:

  • במטלות כתיבה: אפשרות להגיש מספר גרסאות עד להגשת הגרסה הסופית של המטלה.
  • קיצור אורכן של מטלות הכתיבה.

נשאלה השאלה מדוע אין אנו מגדירים בדיוק את מספר המילים הנדרש למלות הכתיבה ובדיוק את מספר הגרסאות שניתן להגיש.

התשובה נעוצה קודם כל בהנחיות לכלל ציבור התלמידים השומעים. אין הגדרה מדויקת של מספר המילים הנדרש למלות כתיבה. יש טווח של מספר מילים מומלץ שאינו מוגדר כחובה וניתן  שיקול דעת למורה המלמד בכיתה. כמו כן התוכנית הכללית מדגישה את חשיבותה של תהליך הלמידה ואינה מגדירה במדויק את מספר הגרסאות שתלמיד שומע יכול להגיש.

לא מקומנו לספק הגדרות מדויקות במקום שהפיקוח על הוראת האנגלית לא עשה זאת. תחת הכותרת של "תלמיד הזכאי להתאמות" נמצאים טווח רחב של תלמידים עם חומרת ירידה בשמיעה שונה, חלקן בעלי לקויות נוספים. כמו כן ההתאמות מתייחסות גם לתלמידים בשילוב האינדיבידואלי וגם לכיתות השילוב.

לכן אנו מנחים את המורים לדרוש מהתלמיד שלנו מטלות כתיבה באורך קצר יותר ממה שהם דורשים מעמיתיהם השומעים ולאפשר הגשת גרסאות במספר פעמים רב יותר. אין אנו יכולים לנקוב במספרים מדוייקים.

 

בחינת הבגרות באנגלית מועד חורף, ינואר 2014

בחינת הבגרות באנגלית מועד חורף תתקיים ב 9 לינואר 2014

Epstein Family Photos

Epstein Family Photos

את רשימות הנבחנים למועד זה יש להגיש עד ה 20 לנובמבר. הטבלה מצורפת כאן. אנא, אל תשנו שום דבר במבנה שלה, מלאו אותה כמו שהיא. זכרו לכתוב את האות של השאלון בטור המתאים ולא כובבים או סימנים אחרים..

blank form

שימו לב שהפעם אין טורים לגרסאות חדשות וישנות של בחינת הבגרות. הגרסה הישנה של שאלון

D

תינתן בפעם האחרונה במועד זה אך ורק לתלמידים בוגרים, לא לתלמידי תיכון. במקרה שיש לכם תלמיד כזה, אנא דווחו לי אודותיו בנפרד.

אני מזכירה את גישת העבודה הכללית – אם יש תלמידים שעדיין ישנה לגביהם התלבטות בקביעת השאלון אליו יגשו, עדיף פשוט לרשום את שתי האשפרויות. תלמיד שפרטיו לא יופיעו בזמן ברשימה לא יוכל לגשת לבחינת הבגרות במועד חורף.

תגבור באנגלית לתלמידי תיכון קוד 3 ו 4

key

השנה אני פותחת תגבור מקוון לקראת בחינות הבגרות באנגלית מועד קיץ

התגבור מיעוד לתלמידי תיכון הניגשים למועד קיץ הקרוב, בכל רמה, אולם לתלמידי קוד 3 ו 4 בלבד. זאת מכיוון שהתיגבור מותאם להתאמות של תלמידים אלה.

פרטים במכתב המצורף.

נעמי

Edmodo Bagrut Tigbur

עדכונים בנושא בחינות הבגרות באנגלית

שנה"ל תשע"ג תהיה שנה מורכבת יחסית מבחינת בחינות הבגרות באנגלית.

מצילומי משפחת אפשטיין

מקווה שכך לא נראית ערימת הניירת שלכן! (מצילומי משפחת אפשטיין)

זאת משום שישנם במקביל שתי גרסאות של המסמך "המתכונת לבחינה".

א)      מסמך לתלמידי י"ב הניגשים לארבע יחידות לימוד ולכל תלמידי 3 יחידות לימוד. זוהי השנה האחרונה בה תלמידי 4 יחידות לימוד יכולים לגשת לשאלון D במתכונת הישנה. לגבי תלמידי 3 יחידות לא נעשה שום שינוי.

ב)      מסמך לתלמידי י"ב הניגשים לחמש יחידות לימוד, ולתלמידי 4 יחידות לימוד שכבר נכנסו לתוכנית של הבחינות בספרות.

  • להסבר בעניין תלמידינו ותוכנית ההיבחנות בספרות ניתן לקרוא כאן (כמה נחמד שיש בלוג שהמידע שהוסבר קודם קיים!).

על כן אני מבקשת לנקוט משנה זהירות לפני ששולחים מסמך לבית ספר מסוים, ולבדוק איזה מסמך הוא המסמך הרלוואנטי לכל תלמיד. איני מעלה את המסמכים לבלוג זה מהסיבה הזאת. אני שולחת עותק לכל סניפי "שמע" ומובן שאפשר לפנות אלי בדוא"ל.

 אני שמחה לבשר על שיתוף פעולה נפלא עם המפמר"ית על האנגלית, ד"ר ג'ודי שטיינר. תמיד היה חשוב שצוות הוראת האנגלית ידע אודות ההתאמות לתלמידנו. אולם כעת, יותר מתמיד, חשוב לדעת מתחילת כיתה י את העובדה שתלמיד "שמע" (אשר זכאים להתאמות, כמובן) זכאי להיבחן באמצעות תלקיט גם כאשר כל בית הספר נבחן בגרסת המבחן. הדבר דורש הערכות. המפמר"ית נאותה להזכיר זאת לכל המפקחים האזוריים שאמורים להעביר את המסר הלאה.

 זכרו! ניתן להגיב או לשאול בתיבת התגובות כאן!

מספרי השאלונים החדשים בבחינות הבגרות באנגלית

לפניכם מספרי השאלון החדשים:

שאלון D נוסח חדש, גרסת המבחן: 016115

שאלון D נוסח חדש גרסת התלקיט 016155

שאלון F נוסח חדש גרסת המבחן: 016117

שאלון F נוסח חדש גרסת התלקיט: 016177

בתגובה לשאלה: מילונית אלקטרונית – כיצד לבחור מילונית מתאימה?

ישנם בשוק מספר סוגי מילוניות אלקטרוניות לשימוש בלימודי האנגלית. איני רוצה לפרסם חברה זו או אחרת. בכוונתי להפנות את תשומת הלב לכמה כללי זהירות בבחירת המילונית המתאימה.

מילונית שמתרגמת מספר שפות באותו מכשיר היא פחות מומלצת. הדבר בא על חשבון אוצר המילים באנגלית. מילונית שהיא רק לאנגלית – עברית כוללת מספר רב יותר של מילים וביטויים.

מסתובבות בשוק מילוניות קטנות וממש זולות (בהפרש רציני במחיר). לא רק שכמות התרגומים של מילים וביטויים כאן מוגבלת מאוד, המילונית מתרגמת לעברית תנ"כית או ארכאית אשר לרוב אינה מובנת לתלמידיניו. תלמיד אשר לא זוכר את פירוש המילה "nose" באנגלית לאו דווקא יבין את העניין שיקבל את התרגום "חוטם". באנגלית ישנם צמדי מילים רבים (כגון Look for ). אם לא ניתן למצוא את פירושן במילונית, המילונית לא תהיה שימושית לתלמיד.

מאידך גיסא, ישנן מילוניות מאוד משוכללות, שהן כוללות מילון אנגלי-אנגלי בנוסף להיותן מילונים אנגלי- עברי / עברי-אנגלי. לדבר יתרון וחסרון בו זמנית. לתלמידי 5 יחידות לימוד באנגלית הדבר יכול להיות יתרון כיוון שמילון אנגלי אנגלי מספק דוגמא לשימוש במילה בהקשר של משפט.אולם עבור תלמידים חלשים יותר, שאינם קוראים את ההגדרה באנגלית, העניין הופך להיות מטרד. עליהם בכל חיפוש של מילה לגלוג כלפי מטה (או ללחוץ כמה פעמים על חץ) עד שהם מגיעים לתרגום לעברית של המילה.

בשום אופן לא מומלץ לקנות מילונית מדברת. לא רק שצריך להשתיק אותו ממילא בכדי להשתמש בו בבית הספר, איכות הדיבור לרוב אינה ברורה דיו לתלמידים כבדי שמיעה (ואף לשומעים רבים).

בכל מקרה, כבר החלו ניצני המרד בנושא ההשקעה הכספית הרבה ברכישת מילונית כאשר לכל תלמיד היום ישנו מכשיר סלולרי שאליו ניתן להוריד תוכנת תרגום או לגלוש לו ישירות באינטרנט. אך זה כבר דיון לרשומה נפרדת.